top of page

Regler och Villkor

Välkommen till centralart.net!

Dessa Regler och Villkor beskriver de regler och förordningar som gäller vid användningen av CentralArt s.r.o.s webbplats, som finns på www.centralart.net.

Genom att komma in på den här webbplatsen utgår vi från att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda centralart.net om du inte går med på att följa alla den Regler och Villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa Regler och Villkor, Integritetspolicy och Ansvarsfriskrivning samt alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" avser dig, alltså den person som loggar in på denna webbplats och godtar företagets villkor. "Företaget", "Vi själva", "Vi", "Vårt" och "Oss" avser vårt företag. "Part", "Parter" och "Oss" avser både kunden och oss. Alla villkor gäller det erbjudande, det godkännande och det övervägande för betalning som krävs för att genomföra vårt förfarande med att hjälpa kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets uppgivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för gällande nederländska lagar. Varje användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, med versaler och/eller han/hon eller de anses vara utbytbara och därmed hänvisa till en och densamma.

Cookies

Vi använder oss av av Cookies. Genom att gå in på centralart.net godkände du till användningen av cookies i enlighet med CentralArt s.r.o.: s Integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder använder sig av cookies så att vi kan samla användarens information för varje besök. Cookies används av vår webbplats för funktionaliteten på vissa delar för underlätta för de som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliates/marknadsföringspartner kan också använda cookies.

 

Licens

Om inte annat anges, äger CentralArt s.r.o. och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheter för allt material på centralart.net. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du får komma åt detta från centralart.net för eget personligt bruk enligt de begränsningar som anges i dessa Regler och Villkor.

Du får inte:

●      Publicera material från centralart.net

●      Sälja, hyra ut eller utlicensera material från centralart.net

●      Reproducera, duplicera eller kopiera material från centralart.net

●      Distribuera innehåll från centralart.net

Detta Avtal ska börja samma dag som detta. Våra Regler och Villkor har skapats med hjälp av Generator för Regler och Villkor och Generator för Integritetspolicy.

Delar av denna webbplats erbjuder användare möjlighet att skicka och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. CentralArt s.r.o. filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte Kommentarer innan de visas på webbplatsen. Kommentarer reflekterar ej synsätt och åsikter från CentralArt s.r.o., dess medhjälpare och/eller affiliates. Kommentarer reflekterar synsätt och åsikter från den person som publicerar upp sina synsätt och åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning ska CentralArt s.r.o. ej hållas ansvariga för kommentarerna och har inget ansvar för skuld, skador eller utgifter som någon orsakats av och/eller lidit av till följd av användning av och/eller publicering av och/eller något som framkommer i kommentarerna på denna webbplats.

 

CentralArt s.r.o. förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort sådana kommentarer som anses olämpliga, stötande eller bryter mot dessa Regler och Villkor.

Du garanterar och står för att:

●      Du har rätt att lägga upp kommentarer på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke till att göra detta;

●      Kommentarerna inkräktar ej på någon immateriell rättighet, därtill utan begränsning av upphovsrätt, patent och varumärke som tillhör någon tredje part;

●      Kommentarerna innehåller ej något förtalande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i någons integritet

●      Kommentarerna används ej för att begära eller marknadsföra verksamhet eller anpassa eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Härmed godkänner du att CentralArt s.r.o. har en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och bemyndiga andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format och media.

 

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer får länka till vår Webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 

●      Statliga organ;

●      Sökmotorer;

●      Nyhetsorganisationer;

●      Katalogdistributörer online får länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra börsnoterade företag; och

●      Systemövergripande ackrediterade företag förutom att utbjuda till ideella organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsorganisationer som kanske inte hyperlänkar till vår webbplats.

 

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som denna länk: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, bekräftelse eller godkännande av länkande part och deras produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 

●      allmänt kända källor till konsument- och/eller affärsinformation;

●      dot.com community webbplatser;

●      föreningar och andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;

●      katalogdistributörer online;

●      Internetportaler;

●      bokförings-, juridik- och konsultföretag; och

●      utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi godkänner länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte ger en negativ bild av oss inför oss själva eller våra befullmäktigade företag; (b) organisationen har inga negativa dokumenteringar hos oss; (c) vår nytta av hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av CentralArt s.r.o .; och (d) länken ingår i ett sammanhang med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, bekräftelse eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är någon av de organisationer som förtecknas i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss om detta genom att skicka ett e-postmeddelande till CentralArt sro. Ta med ditt namn, din organisations namn, kontaktuppgifter samt URL för din webbplats, en lista över alla URL:er från vilka du har för avsikt att länka till vår webbplats och en lista över de URL:er på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats enligt följande:

●      Genom att använda vårt företagsnamn; eller

●      Genom att använda den enhetliga resurssökaren som länkas till; eller

●      Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är begriplig i detta sammanhang och formatet på innehållet av den länkande partens webbplats.

 

Ingen användning av CentralArt s.r.o.s logotyp eller något annat konstverk tillåts för länkning utan ett licensavtal för varumärke.

 

iFrames

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd får du ej skapa ramar kring våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi ansvarar ej för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som kommer upp på din webbplats. Inga länkar får visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscena eller kriminella, eller som kränker, på annat sätt överskrider eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Läs Integritetspolicyn

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rättigheten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du går med på att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats då vi begär detta. Vi förbehåller oss också rättigheten att när som helst anpassa dessa Regler och Villkor och dess länkade policy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats går du med på att vara bunden till och följa dessa länkade Regler och Villkor.

Borttagande av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som av någon anledning är stötande, får du gärna när som helst kontakta och informera oss om detta. Vi överväger förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga till att göra detta eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller noggrann; Vi lovar heller inte att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

 

Ansvarsfriskrivning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla framställningar, garantier och villkor gällande vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning:

●      begränsar eller utesluter vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;

●      begränsar eller utesluter vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;

●      begränsar någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller

●      utesluta några av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

 

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta Avsnitt och på andra håll i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skulder som följer av ansvarsfriskrivningen, däribland skulder som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis hålls vi ej inte ansvariga för förlust eller skada av något som helst slag.

bottom of page