top of page
Klagomålsförfarande​

Varorna kontrolleras innan de skickas vad gäller antal delar och även skick och kvalitet. Vi har som mål att tillhandahålla bästa möjliga kvalitet på våra tjänster och se till att våra kunder är nöjda.

 

Om köparen upptäcker en skada på förpackningen eller på hela försändelsen när den levereras från transportören, måste en rapport skrivas tillsammans med transportören om skadad försändelse och varorna ska ej godtas. Om köparen upptäcker en skada på varorna orsakad av transport måste detta rapporteras senast 24 timmar efter mottagandet av försändelsen.

 

Om de inköpta varorna uppvisar uppenbar skada är det möjligt att klaga inom garantiperioden (enligt garantiperioden). Klagomålet löses inom 30 dagar efter det att säljaren mottagit de begärda varorna. De kostnader som uppstår för att skicka varan till säljaren betalas av köparen. Bifoga en klagomålsrapport (ett papper med en förteckning av typen av skada) samt en faktura för varorna. Säljaren förbehåller sig rätten att bedöma skadorna på den levererade produkten.

 

I de fall klagomålet är motiverat skickas de reparerade eller nya varorna till köparen på säljarens bekostnad.

 

Köparen har enligt civillagen (nr 367/2000) rätt att avbryta köpeavtalet inom 14 dagar efter mottagandet av varorna. I dessa fall står köparen för kostnaderna av returen av varorna till säljaren.

 

De returnerade varorna måste vara intakta, oskadade och finnas i sin originalförpackning så att de åter kan säljas. Leveransen måste även innehålla en faktura för varorna från säljaren. Efter att de returnerade varorna mottagits och deras skick granskats får du beloppet för varorna utan några omkostnader. Transporten specificeras i fakturan för varorna. Säljaren skickar beloppet till köparen inom tio dagar efter mottagandet av försändelsen till det bankkonto som står angivet på fakturan.

 

Tack för ditt köp.

bottom of page